Slide

Akar Rulman, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasında uzmanlaşmış kadrosu ile düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirmesinin yanı sıra, mevcut veya yeni müşterilerinden gelecek ziyaret taleplerinin karşılanmasında da etkilidir.

Ziyaret öncesi gerekli ön hazırlıklar yapılarak ziyaret talebinde bulunan firma hakkında bilgi toplanır ve ihtiyaçları tespit edilir. Müşteriye özel sunum hazırlanarak ziyaret gerçekleştirilir ve sonrasında özenle müşteri takibi yapılır.

Amaç, güven esasına dayalı bir ilişki inşa ederek müşteri ihtiyacının karşılanmasıdır.

‘’ Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır.’’ Henry Clausen